Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Turun Sähkö-Center Oy
Vanha Hämeentie 18
20540 Turku
Y-tunnus: 0141644-6

2. Rekisteriasiat

Markkinointi- ja asiakasrekisteriasioista vastaava henkilö on Ilmari Männistö.

3. Rekisterin nimi

Turun Sähkö-Center Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Turun Sähkö-Center Oy:n asiakasyritysten ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöistä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta taikka identtisiä yrityksen tietojen kanssa.

Rekisteri voi sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:

Etu- ja sukunimi
Matkapuhelinnumero
Lankapuhelinnumero (työ)
Sähköpostiosoite (työ)

Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten yrityksen laskutustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä.

Tietoja kerätään myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten sähköisen suoramarkkinoinnin ja tapahtumien yhteydessä sekä mistä tahansa julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriä käsitellään suojatun yhteyden kautta.

9. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja palveluajat löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

10. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

11. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi tiedon keräämistä ja muistamista varten, mm. verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia.

Käytämme Turun Sähkö-Centerin verkkosivuilla välttämättömiä evästeitä sekä Google Analytics-analytiikkaevästeitä evästeitä sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käytämme analytiikkaevästeitä tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ymmärtääksemme paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme.

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivujen käytettävyyteen.